Opis usluge i način prijave

e-Usluge Socijalna skrb

Za prijavu na ovaj servis korisnika mora imati e-Građani korisnički račun.

Elektronički servis e-Usluge Socijalna skrb, kao dio servisa e-Građani, omogućuje elektroničku komunikaciju sa centrima za socijalnu skrb.

Koristeći servis e-Usluge Socijalna skrb moguće je:

  • pribaviti potvrdu o evidenciji korisnika odnosno potvrdu da li je osoba korisnik nekog prava iz sustava socijalne skrbi
  • podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu (za odraslu osobu i za dijete)
  • podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (za odraslu osobu i za dijete) u elektroničkom obliku.

Za novi dokument (potvrdu ili zahtjev) u glavnom gornjem izborniku potrebno je odabrati akciju Novi dokument te slijediti upute. Za pregled već primljenih potvrda i poslanih zahtjeva potrebno je odabrati Moji dokumenti u glavnom izborniku.